Có 1 kết quả:

qí yì bǐ

1/1

qí yì bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

marker (writing instrument)