Có 1 kết quả:

qí kūn gǔ ní yà rè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chikungunya fever