Có 1 kết quả:

Qí wǎ wǎ

1/1

Qí wǎ wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chihuahua, Mexico