Có 1 kết quả:

qí néng

1/1

qí néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

special ability