Có 1 kết quả:

qí huā yì huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

exotic flowers and rare herbs (idiom)