Có 1 kết quả:

qí huò kě jū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) rare commodity worth hoarding
(2) object for profiteering