Có 1 kết quả:

Nài liáng

1/1

Nài liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nara, an old capital of Japan