Có 1 kết quả:

Nài liáng xiàn ㄋㄞˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nara prefecture in central Japan