Có 1 kết quả:

fèng wéi guī niè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take as a guiding principle (idiom)