Có 1 kết quả:

Fèng xì jūn fá ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fengtian clique (of northern warlords)