Có 1 kết quả:

fèng zhí

1/1

fèng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

devotion to duty