Có 1 kết quả:

fèn wǔ yáng wēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

a show of strength