Có 1 kết quả:

fèn mèi

1/1

fèn mèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to roll up one's sleeves for action