Có 1 kết quả:

kuí níng

1/1

kuí níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quinine (loanword)