Có 1 kết quả:

kuí níng shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tonic water
(2) quinine water