Có 1 kết quả:

Kuí xīng

1/1

Kuí xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kuixing, the Great Bear, one of the 28 constellations