Có 1 kết quả:

qì mā

1/1

qì mā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adoptive mother