Có 1 kết quả:

bēn sāng

1/1

bēn sāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hasten home for the funeral of a parent or grandparent