Có 1 kết quả:

bēn zǒu xiāng gào

1/1

bēn zǒu xiāng gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to spread the news (idiom)