Có 1 kết quả:

bēn mǎ ㄅㄣ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(literary) (swift like a) speeding horse