Có 1 kết quả:

bēn mǎ

1/1

bēn mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) (swift like a) speeding horse