Có 1 kết quả:

Yì zhǔ

1/1

Yì zhǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰