Có 1 kết quả:

jiǎng ㄐㄧㄤˇ
Âm Pinyin: jiǎng ㄐㄧㄤˇ
Tổng nét: 9
Bộ: dà 大 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶一丨ノフ丶一ノ丶
Thương Hiệt: LNK (中弓大)
Unicode: U+5956
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tưởng
Âm Nôm: tưởng
Âm Quảng Đông: zoeng2

Tự hình 2

Dị thể 6

1/1

jiǎng ㄐㄧㄤˇ

giản thể

Từ điển phổ thông

khen ngợi, khích lệ công lao

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 獎.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khen: 獎狀 Bằng khen;
② Thưởng, tưởng lệ, khuyến khích: 獎金 Tiền thưởng; 發獎 Phát thưởng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 獎

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Tưởng 奬.

Từ điển Trung-Anh

(1) prize
(2) award
(3) encouragement
(4) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 72

ān wèi jiǎng 安慰奖Àò sī kǎ jīn xiàng jiǎng 奥斯卡金像奖bǎi huā jiǎng 百花奖bān jiǎng 颁奖chōu jiǎng 抽奖cí shàn chōu jiǎng 慈善抽奖dà jiǎng 大奖dé jiǎng 得奖diàn yǐng jiǎng 电影奖fā jiǎng 发奖Gé lái měi jiǎng 格莱美奖Gě lái měi jiǎng 葛莱美奖guò jiǎng 过奖huò jiǎng 获奖huò jiǎng zhě 获奖者jì niàn jiǎng 纪念奖jiā jiǎng 嘉奖jiǎng bēi 奖杯jiǎng chéng 奖惩jiǎng chóu 奖酬jiǎng dé zhǔ 奖得主jiǎng jīn 奖金jiǎng lì 奖励jiǎng lì lǚ xíng 奖励旅行jiǎng pái 奖牌jiǎng pái bǎng 奖牌榜jiǎng pǐn 奖品jiǎng quàn 奖券jiǎng shǎng 奖赏jiǎng xiàng 奖项jiǎng xué jīn 奖学金jiǎng yè 奖掖jiǎng yì 奖挹jiǎng zhāng 奖章jiǎng zhuàng 奖状jīn jiǎng 金奖Jīn mǎ jiǎng 金马奖Jīn qiú jiǎng 金球奖Jīn qǔ jiǎng 金曲奖jīn shī jiǎng 金狮奖jīn xióng jiǎng 金熊奖kāi jiǎng 开奖kuā jiǎng 夸奖lǐng jiǎng 领奖lǐng jiǎng tái 领奖台Máo Dùn Wén xué jiǎng 茅盾文学奖miù jiǎng 谬奖mò míng jiǎng pǐn 末名奖品nián zhōng jiǎng 年终奖Nuò bèi ěr Hé píng jiǎng 诺贝尔和平奖Nuò jiǎng 诺奖píng shěn tuán tè bié jiǎng 评审团特别奖Pǔ lì cè jiǎng 普利策奖qiān yuē jiǎng jīn 签约奖金Sà hǎ luó fū jiǎng 萨哈罗夫奖Sà hǎ luó fū Rén quán jiǎng 萨哈罗夫人权奖sà hǎ nuò fū rén quán jiǎng 萨哈诺夫人权奖shòu jiǎng 授奖shū juàn jiǎng 书卷奖tóu jiǎng 头奖Tú líng jiǎng 图灵奖wò ěr fū jiǎng 沃尔夫奖xìng yùn chōu jiǎng 幸运抽奖yáo jiǎng 摇奖yī děng jiǎng 一等奖yín jiǎng 银奖yín shī jiǎng 银狮奖yín xióng jiǎng 银熊奖yín zhì jiǎng 银质奖yōu yì jiǎng 优异奖yǒu láo dé jiǎng 有劳得奖zhòng jiǎng 中奖