Có 1 kết quả:

tào kǒu gòng ㄊㄠˋ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to trap a suspect into a confession