Có 1 kết quả:

tào shéng

1/1

tào shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a lasso