Có 1 kết quả:

Àò dīng xié zhèn qì ㄚㄛˋ ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Oudin coil
(2) Oudin resonator