Có 1 kết quả:

Àò kǎ mǔ tì dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Occam's razor