Có 1 kết quả:

Àò wēi ěr ㄚㄛˋ ㄨㄟ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Orwell (name)
(2) George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 一九八四年