Có 1 kết quả:

Àò bā mǎ

1/1

Àò bā mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Barack Obama (1961-), US Democrat politician, president 2009-2017