Có 1 kết quả:

Àò sī dīng

1/1

Àò sī dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Austin or Austen (name)
(2) Austin, Texas
(3) also written 奧斯汀