Có 1 kết quả:

Àò sī kǎ jīn xiàng jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Academy Awards
(2) Oscars
(3) CL:屆|届[jie4]