Có 1 kết quả:

Àò sī wēi xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Auschwitz (concentration camp)