Có 1 kết quả:

Àò sī màn

1/1

Àò sī màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ottoman (empire)