Có 1 kết quả:

Àò sī tè luò fū sī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Nikolai Ostrovsky (1904-1936), Soviet socialist realist writer
(2) Alexander Ostrovsky (1823-1886), Russian playwright