Có 1 kết quả:

Àò sī lù

1/1

Àò sī lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Oslo, capital of Norway