Có 1 kết quả:

Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Olympic Organizing Committee
(2) abbr. to 奧組委|奥组委