Có 1 kết quả:

Àò lín bā sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Olympus, Japanese manufacturer of cameras and optical instruments