Có 1 kết quả:

Àò tè lǎng tuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

Otranto city on the southeast heel of Italy