Có 1 kết quả:

Àò dīng

1/1

Àò dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Odin (god in Norse mythology)