Có 1 kết quả:

Àò kè lán

1/1

Àò kè lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Auckland (New Zealand city)
(2) Oakland (California, US city)