Có 1 kết quả:

Àò sè tī

1/1

Àò sè tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ossetia (a Caucasian republic)