Có 1 kết quả:

Àò sī màn

1/1

Àò sī màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ottoman (empire)