Có 1 kết quả:

Àò sī wǎ ěr dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Oswald