Có 1 kết quả:

Àò lǎng dé

1/1

Àò lǎng dé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

François Hollande (1954-), French Socialist politician, president of France 2012-2017