Có 1 kết quả:

Àò tè lǎng tuō Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Strait of Otranto between the heel of Italy and Albania