Có 1 kết quả:

Àò là niè sī tǎ dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Oranjestad, capital of Aruba