Có 2 kết quả:

Àò yùn huìào yùn huì

1/2

Àò yùn huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abbr. for 奧林匹克運動會|奥林匹克运动会
(2) Olympic Games
(3) the Olympics

ào yùn huì

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại hội thể thao Olympic