Có 1 kết quả:

duó mù

1/1

duó mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to dazzle the eyes

Một số bài thơ có sử dụng