Có 1 kết quả:

nǚ yōng

1/1

nǚ yōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(female) maid