Có 1 kết quả:

nǚ xiū dào

1/1

nǚ xiū dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

convent