Có 1 kết quả:

nǚ xiū dào zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

abbess